OOO 'RESHENIE' Nizhniy Kislovsky v Oslo Ship Service AS